Thomas Nguyen Uji

Thomas “Pajamas” Nguyen
Peter “Mr. Mime” Tran
Ryan “Quasimodo” Lu
Jerry “Captain Planet” Wong Sick ┬áHong
Gaudy “Chum-Chum” Deleon
Huy “Astroboy” Vu
Jimmy “Majin Buu” Tran
Zhi “Jake Long” Xie
Ryan “Mr.Chow” Lim